Home D47 x Rudná Tunel Ostrava Další stavby Diskuze kontakt

03. 07. 2005 Ražba tunelu pokračuje, nicméně následující snímek ukazuje jak se rýsuje cesta od Ostravy k tunelu.
Zajímavé srovnání leteckého snímku s plánovanou cestou na ortofotomapě. Komopzici vytvořil Kony.