Home D47 x Rudná Tunel Ostrava Další stavby Diskuze kontakt

15. 7. 2004 Tady bude jižní portál tunelu. Lze ho sice zatím jen tušit, ale tady budeme za pár let vjíždět do tubusu když se budeme vracet do milované Ostravy.
Sevrení portál nedoznal velkých změn, až na 3m zářez v místě vstupu do tunelu. Severní portál, pohled směrem od tunelu na Ostravu, zde probíhají různé zemní práce. Severní portál. Zde je vidět zářez lépe. Jižní portál, pohled od tunelu k Lipníku
Plechová budova u jižního portálu. Budoucí jižní portál. Tato zemina stále čeká na odtěžení. Pohled na budoucí zářez na jehož konci bude začátek tunelu, pohled směr Lipník.
Zde bude vjezd. Tedy asi o několik metrů hlouběji. Zde bude terénní zářez, vlevo do Lipníku vpravo do Ostravy. Tady je údolí kde by snad mělo být heliport. Odvodnění tělesa dálnice v údolí u Jižního portálu.