Home D47 x Rudná Tunel Ostrava Další stavby Diskuze kontakt

23. 04. 2006 V rámci odpoledního focení dálnice nás vítr zavál i k severnímu portálu tunelu. Od naší poslední návštěvy je to tu k nepoznání. Posuďte sami.
Třídění vytěženého materiálu Odpočívající stavební stroje Sloupy mostu, který ponese dálnici od tunelu přes údolí s potokem Pohled na sloupy budoucího dálničního mostu přes údolíčko, v pozadí násep zemního tělesa dálnice.
Detail paty mostu u severního portálu tunelu v pozadí je částečně viditelné kruhové bednění pro betonáž tubusu tunelu Pohled od tunelu směrem k Ostravě Detail pilířů
Detail pilířů Zde je patrné jak se bude dálnice svažovat do tunelu. Vrtná souprava, která se používá k výstavbě základů pro mostní pilíře Celkový pohled na násep, budoucí most a tunel.
Dva náspy v popředí budou spojeny mostem, jímž dálnice překlene silnici Klimkovice - Vřesina Prašné prostředí při přemísťování půdy Pohled na teréní směr Janová a Ostrava Celkový pohled na budoucí dálnici k severnímu portálu