Home D47 x Rudná Tunel Ostrava Další stavby Diskuze kontakt

16. 04. 2006 Vydali jsme se k jižnímu portálu. Vzhledem k nesjízdnosti zpevněné silnice ke staveništi (kam je nadto vstup zakázán) se nedalo dostat blíže k portálům, takže fotky vznikly z budoucího mostu, asi 700m od tunelu.
Detail na jižní portál Staveniště mostu pro silnici z Klimkovic do Olbramic pod nímž povede dálnice. V pozdaí staveniště tunelu Dálniční most přes údolí bude navazovat na ústí tunelu Další detail jižního portálu
Detail podpěr bednění nového mostu pro silnici z Klimkovic do Olbramic Příprava na betonáž paty mostu Terénní zářez jímž povede dálnice směrem k jihu Celkový pohled na provizorní komunikaci, most pro silnici do Olbramic, most dálniční a v pozadí tunel.