Home D47 x Rudná Tunel Ostrava Další stavby Diskuze kontakt

Tato sekce je věnována stavbě raženého tunelu 1070m dlouhého, jenž povede pod Klimkovicemi, resp. Hýlovem. V současné době je na ostravském portálu dokončena skrývka ornice. Našly se tam pozůstatky nějakého starověkého osídlení, takže archeologové musí vše rychle odnostit. Dloho jsme však nemohli přesně přijít na to kde vlastně onen tunel bude... Tento tunel bude měřit 1080 metrů a bude se řadit mezi nejdelší na našem území.Jeho stavba bude stát asi 2,5 mld korun a jeho úkolem je snížit negativní dopady dálnice na lázně v Hýlově.Na každé straně tunelu by měla být plocha pro přistávání vrtulníků,v tunelu by měly být tři únikové východy a samozřejmě čidla schopna určit místo požáru s přesností na metry.Bezpečnostní zařízení bude napojeno na Ostravské centrum tísňového volání a počítá se také s tím ,že by poblíž tunelu mělo být v budoucnosti vystavěno záchranné centrum ,kde by sídlili záchranáři, policisté a hasiči.
F O T O S E R I Á L Y
Stav stavby 10. 06. 2006 - jižní portál --- letecké snímky, foto Alše Kilnar
Stav stavby 13. 04. 2006 - severní portál
Stav stavby 16. 04. 2006 - jižní portál
Stav stavby 15. 02. 2006 - stavba tunelu v zimní náladě --- letecký snímek, foto Aeroklub Ostrava
Stav stavby 20. 08. 2005 - jižní portál --- letecký snímek, foto pan Radomír
Stav stavby 03. 07. 2005 - severní portál --- letecký snímek, fotografoval Kony
Stav stavby 20. 06. 2005 - severní i jižní portál --- letecký snímek, foto pan Radomír
Stav stavby 15. 05. 2005 - severní i jižní portál --- fotografoval ZajoncZ
Stav stavby 07. 02. 2005 - jižní portál --- fotografoval Arthur
Stav stavby 31. 01. 2005 - severní i jižní portál
Stav stavby 11. 01. 2005 - severní i jižní portál --- letecké snímky fotografoval Arthur
Stav stavby 25. 12. 2004 - severní i jižní portál --- fotografoval Arthur
Stav stavby 28. 10. 2004 - severní i jižní portál
Stav stavby 09. 07. 2004 - jižní portál
Stav stavby 09. 07. 2004 - severní portál


archiv informací a další poznatky
15. 2. 2006 Letecké snímky z Aeroklubu Ostrava a staveniště tunelu v zimní náladě.
20. 8. 2005 Další letecké snímky poslal pan Radomír
03. 8. 2005 Bezvadné snímky poslal pan Radomír, který z ptačí perspektivy zachytil celou trasu dálnice od Bravantic až po Ostravu. Fotky jsou z 20. 6. 2005
03. 7. 2005 Velmi zajímavý snímek poslal Kony, který ze vzduchu zachytil budoucí těleso dálnice před Ostravským portálem klimkovického tunelu.
15. 5. 2005 Už od začátku dubna se razí tunel!!! Několik fotografií nám poslal ZajoncZ.
11. 1. 2005 Náš přispěvatel Arthur vyfotil z výšky okolo 300 m jak pokračuje stavba obou portálů. Je vidět pokračování zemních prací na tvorbě zářezů. Hloubení má začít na jaře, proti stavebnímu povolení podal rozklad občan ing. Hrbáč (informace z ledna 2005 podle www.viamoravica.cz), takže samotné hloubení zatím začít nemůže. Zatím se provádí "jen geologický průzkum". Pěkně děkujeme občanu ing. Hrbáčovi, za to že se zviditelnil...
15. 7. 2004 Povedlo se nám najít budoucí jižní portál "slavného" klimkovického tunelu. Ten bude asi 300m vlevo od silnice vedoucí od Klimkovic k lázním Hýlov.
9. 7. 2004 Poprvé jsme nalezli místo, kde bude dálnice vstupovat pod zem. Tomu sice předcházelo bezmapové pojíždění sem a tam, nicméně na spojnici mezi Klimkovicemi a Vřesinou právě ve čtvrtině cesty se před námi rozprostřel monstrózní pohled na hnědý pruh odkryté zeminy. Od tunelu byl pruh dobře vidět až téměř k našemu nejoblíbenějšímu křížení D47 x Rudná. Samozřejmě máme i nějaké fotky.