Home D47 x Rudná Tunel Ostrava Další stavby Diskuze kontakt

26. 10. 2004 Od poslední návštěvy se udály postupné změnz, z nichž tou nejpodstatnější je započetí demolice budovy napravo od dálnice směrem k Bohumínu.
zpět na 14.09.2004 <<<< >>>> dále na 21.11.2004
Pohled k Bohumínu, budova v pozadí je právě bourána, snižující se řada sloupů bude připojovací pruh k D47. Budoucí rampa připojovacích a odpojovacích pruhů, který bude tvořit ovál. Zátiší se třemi mosty. 1-Rudná, 2-budoucí Rudná, 3-ovál připojovacích pruhů Zhutňování náspu pro "novou Rudnou"
Násep připojovácích pruhů, vpravo uprostřed je vidět budoucí připojovací pruh od ul. Polanecké Stavba mostu "nové Rudné" - násep začíná lícovat s mostovkou na druhé straně trati. Práce na náspu "nové Rudné". Pohled směrem k Lipníku Staveniště, co dodat...
Zde ještě lépe vidět, jak se násep výškově blíží mostovce. "nová Rudná" začíná pomalu ukrajovat ze svojí předchůdkyně... ...což je zde ještě patrnější. A opět násep pro patu mostu "nové Rudné"
Stavba přemostění trati, v pozadí pilíře dálnice, v popředí dole dělník s rukama v kapsách. Pilíře "nové Rudné" Dvě věže. Betonování mostovky postupuje stálým nezadržitelným tempem.
7m navezeného podloží. Železnici zatím svírá neforemné lešení, které se však za čas změní v ladnou bílou betonovou mostovku. Pohled na Rudnou ve směru do Opavy. Trať, a stavba dálnice.
Bednění připravené pojmout další kubíky betonu. Most připojovacího oválu roste nezadržitelně... ...stejně jako most "nové Rudné" Schválně se podívejte na fotky z června:-) Soumrak pohled k západu, směrem na Lipník, most připojovacího oválu.
Pata mostovky "nové Rudné" a vedel druhá pata ještě bez mostovky. A velký rozsah stavebních prací. Pohled podél Rudné k Havířovu.