Home D47 x Rudná Tunel Ostrava Další stavby Diskuze kontakt

14. 10. 2004 Ulice Polanecká vede rovnoběžně se železniční tratí a dálnice D47 ji překlene po mostě, který bude s polaneckou svírat přibližně pravý úhel. Tento most bude pokračovat i dále přes trať a pak dálnice podjede Rudnou. Směrem na Lipník nám dálnice povede "polem".
zpět na 04.10.2004 <<<< >>>> dále na 26.10.2004
Zátiší s budoucí D47. Díváme se směrem ke křižovatce s Rudnou, ta je vidět v pozadí. Les sloupů, v dáli most přes trať. Mobilní jeřáb a betonování pilíře. Zde prosím jak radno viděti bude pilíř.
Takto vypadají základy pro jednotlivé sloupy. Vše co zde vidíte bude zalito betonem. Trochu detailů... Násep bude mít vskutku okrasnou opěrnou stěnu. Pohled na budoucí násep tělesa dálnice, směr Lipník.
Detail zídky Penetrace lakem na bázi dehtu jako obrana proti vodním průsakům. Jednotlivé vrstvy zemního tělesa. To bílé je geotextilie. Pohled k západu, směrem na Lipník povede D47 tady tudy