Home D47 x Rudná Tunel Ostrava Další stavby Diskuze kontakt

14. 9. 2004 Už se začíná stmívat čím dál dříve, ale i tak ještě stíháme dělat fotky ve dne. Horší to bude za měsíc. Nicméně dnes jsme se po delší době podívali i na druhou stranu Rudné tedy směrem na Bohumín. Směrem k Lipníku se dějí další velké změny. No ostatně vše je asi nevíce patrné z fotografií.
zpět na 30.07.2004 <<<< >>>> dále na 14.09.2004
Pohled ke Svinovskému nádraží, sloupy nalevo ponesou mostovku okruhu připojovacích pruhů, náznaky sloupů vpravo budou přípojným pruhem k D47 Pohled směr Svinov, mez prvními dvěma sloupy povede těleso D47. Betonování mostovky ve světle zapadajícího slunce. Beton do výše čerpá moderní technika.
V pozadí traverzy na nichž bude betonován most, dole hotová mostovka "nové Rudné" s prkny. Tady je jasně vidět jak se budou připojovat pruhy k Rudné a od ul. Polanecké Totéž v širším záběru. Sehraná práce...
Zpevňovací ochranná zeď u trati Jízdní pruh Rudné na Havířov se stále přibližuje. Symfonie ve výšce pro dva stroje Mimochodem v trolejích nad nimiž pánové pracují je stále příjemných 3000V.
Pohled vlevo od stávající rudné ve směru na Polanku. Toto by mohly být základy. Bohužel nevíme přesně čeho. Les sloupů prozrazuje, že za chvíli bude starý most překážet novému... ...protože nový se nezadržitelně přibližuje. Řez mostovkou. Ocelová lana budou předepínat hotový most.
Rameno jeřábu přináší další materiál. Detail konstrukce pro betonování mostu přes trať. Tudy povede připojovací pruh na Lipník Díváme se na místo kde dálnice podjede připojovací kruhový objezd.
Dnes už se nepozná, že tyto dva pilíře mají základy o dva roky starší než všechny ostatní. ...a neustálé navážení materiálu. Při troše představivosti dostávají některé věci jasnou konkrétní podobu. Pohled z dáli.