Home D47 x Rudná Tunel Ostrava Další stavby Diskuze kontakt

03. 07. 2006 Velmi hodnotná dávka fotek s kvalitními popisky, které zaslal Ondra Sovják.
zpět na 18. 06. 2006 <<<< >>>> stále na 03. 07. 2006
Podjezd pod dálnicí pro cyklistickou stezku Detail armování podjezdu Detail geotextilie na podjezdu Nájezdová rampa na severní část kruhového objezdu, pohled směr Brno
Uprostřed dálnice, pohled směr Brno; to zelené v pozadí je násep staré Rudné Uprostřed dálnice, pohled směr Bohumín; v pozadí podjezd pro cyklostezku, ještě dál pak Svinovské mosty Vytyčovací bod dálnice i se záměrným křížem Detail bednění pro betonování nájezdu na severní část kruhového objezdu
Detail napojení sloupu na mostovku (severní část kruhového objezdu) Most severní části kruhového objezdu Detail bednění pro betonování severního mostu nové Rudné Dva mosty - severní a jižní nová Rudná
Uprostřed dálnice (za Rudnou) - pohled směr Brno - uprostřed snímku most jižní části kruhového objezdu Detail napojení mostvky na zemní těleso Detail opěrné zdi (foceno z tělesa dálnice) Polanecká estakáda bez mostovky...
... a s mostovkou. Detail napojení Polanecké estakády na zemní těleso - dobře je vidět armování Polanecká estakáda v celé své kráse Sjezdová rampa (na Brno) z jižní části kruhového objezdu; vlevo železnice
Detail odvodňovacího žlabu Detail opěrné zdi; vlevo železnice Uprostřed dálnice (za Rudnou) - pohled směr Bohumín; v pozadí most jižní části kruhového objezdu, za ním mosty nové Rudné; vlevo opěrná zeď Detail na mosty - v popředí most jižní části kruhového objezdu, v pozadí mosty nové Rudné
Detail kanalizační šachty a vytyčovacího kolíku Mosty nové Rudné Práce na propustku Detail napojení mostovky na zemní těleso - boční pohled
Detail hydroizolace mostu Zde je dobře patrné spádování mostovky Mezi mosty Detail nivelační spáry