Home D47 x Rudná Tunel Ostrava Další stavby Diskuze kontakt

28. 6. 2004 Stavbaři pěkně pokračují, přeložka mostu rudné se posouvá k dalšímu pilíři, chystá se konstrukce pro betonování mostu připojovacích pruhů přes trať
zpět na 31.05.2004 <<<< >>>> dále na 09.07.2004
Staveniště, vzadu vlevo se připravuje konstrukce na betonování mostovky pro připojovací pruhy. Jednotlivé pilíře se odlévají do forem vyplněných armovacími ocelovými dráty. Staveništní ruch ve světle zapadajícího slunce. Vzadu nalevo je vidět násep, po kterém povedou odbočovací pruhy.
Nový most pro Rudnou se nezadržitelně protahuje. Současný a nový most. Tento stav je dočasný. Zanedlouho bude původní most snesen... Tůňka (v níž žije vydra) dále vzadu ještě zakonzervované paty sloupů a za tratí se schyluje k navýšení terénu o 7 metrů. Sloup vlevo je čerstě obnažený.
Zátiší se stavbou. :-) Detail lešení pomocí kterého dělníci staví formu pro pilíře. Uvnitř jsou pruty armovycího železa. Slunce zapadá. Scenérie, jak ji vidíte na fotografii, už neexistuje. Zemní práce za tratí, příprava na zvyšovaní terénu.