Home D47 x Rudná Tunel Ostrava Další stavby Diskuze kontakt

17. 04. 2005 a 19. 04. 2005 Snímky z MÚK Rudná zaslal Petr Čížek
zpět na 31. 03. 2005 <<<< >>>> stále na 21. 04. 2005
Propojení polanecké estakády s mostním tělesem Polanecká estakáda, pokládání nosníků Nosník před vyzdvižením na pilíře Pilíře, ještě s nedobetonovanou hlavou
Pod plachtou je bednění v němž tuhne čerstvě vybetonovaná hlava pilíře Most kruhového objezdu MÚK Rudná překonává železniční trať> Podpěry bednění do něhož se betonuje mostovka. Vpravo rudná. Pohled na jižní most nové Rudné
Bližší pohled na jižní most nové Rudné Jižní část kruhového objezdu MÚK Rudná Pohled na budoucí sjezdovou rampu z Rudné na kruhový objezd. Mezi těmito patami vyroste most nové Rudné, pod ním povede kruhový objezd
Detail bednění pro betonáž mostovky nad železniční tratí.