Home D47 x Rudná Tunel Ostrava Další stavby Diskuze kontakt

30.7.2004Stavba nám pěkně pokračuje, jde vidět, že mostovka "nové Rudné" už nabývá reálných tvarů, a že zanedlouho se budeme moci kochat i novým "D74 mostem" přes železniční trať.
zpět na 09.07.2004 <<<< >>>> dále na 14.09.2004
Pohled z ul. Polanecké směrem k Rudné, zde se bude D47 zdvihat na most jehož pilíře jsou v pozadí. Stavební dvůr na Polanecké ul. Pohled z ul. Rudné směrem na OL, příprava formy pro betonování mostovky D47, část mostovky nad tratí bude položena již hotová. Širší pohled na stejné místo, v dolní partii snímku patrné terénní úpravy.
Totéž místo, zde bude připojení z Rudné od Poruby na D47. 1. část mostovky nového mostu pro Rudnou po odstranění dřevěného bednění. Pilíře připravené k nesení mostovky, pohled směrem na Porubu. Zde se připravuje další lešení na bednění do něhož bude odlita další mostovka.
Detail ocelové výztuže železobetonové mostovky. V popředí čerstvý sloup, za ním paty sloupů, za tratí ocelová výztuž připravená k obestavění formami a odlití. Lešení připravené pro stavbu bednění, do něhož se odlije mostovka připojovacího pruhu. Ještě zakonzervované patky sloupů.
Celkový pohled směr OL, v pozadí vlevo od trati jsou sloupy, po nichž překlene D47 železnici. Ukotvení mostu, po němž povede Rudná OP-->HAV. Zde je vidět ocelová výztuž. Rozloučení s fotografickým dnem 30.7.2004