Home D47 x Rudná Tunel Ostrava Další stavby Diskuze kontakt

16. 06. 2005 Další fotografie stavby přemostění ul. Polanecké. Pojízdné bednění (modrá příhradová konstrukce) už za sebou nechalo první kus mostovky. A jede se dál!
zpět na 15. 05. 2005 <<<< >>>> dále na 21. 06. 2005
Estakáda, jízdní pruh na Brno, nad tratí se připojuje se k zemnímu tělesu. Pojízdné bednění (modrá příhradová konstrukce) už má za sebou několik desítek metrů hotové mostovky. Detail pojízdného bednění. Detail hotové mostovky a té ještě tuhnoucí v bednění.
Drzhý detail hotové mostovky a té ještě tuhnoucí v bednění. Na zemi leží poslední díl, který chybí k tomu, aby byl pruh na Brno kompletní. Zde je vidět oba konce mostu i poslední díl. (Betonový pilíř uprostřed fotky je pro pruh ve směru Polsko) Tady bude estakáda spojena ve směru do Brna se zemním tělesem.
Zátiší s estakádou. Detail připojení začátku estakády k zemnímu tělěsu (směr od Polska) Pohled na budoucí připojovací pruhy ("kruhový objezd")