Home D47 x Rudná Tunel Ostrava Další stavby Diskuze kontakt

05. 03. 2005 Přes železniční trať byla položena konstrukce, díky níž bude postavena severní část kruhového objezdu, tedy systému připojovacích a odpojovacích pruhů. Jedná se o poslední zimní a zasněžené foto.
zpět na 30. 01. 2005 <<<< >>>> dále na 31. 03. 2005
Lešení přes trať, zde se bude betonovat severní část "kruhového objezdu". Vlevo směr Bohumín, vpravo směr Lipník Pohled na pilíře připravené nést mostovku připojovacích pruhů přes trať. Vpravo stvávající most Rudné směr do Poruby. Pohled ze severní mostovky stávající rudné na nově budovanou jižní mostovku nové Rudné Mostovka připojovacích pruhů, pohled směr Lipník nad Bečvou
Prozatímní ukončení stavby jižní mostovky nové Rudné, v pozadí připojení mostovky k náspu Stavební stroje odpočívají po vynesení traverz do výšky. Současný most Rudné přes koleje a stavba budoucího mostu. Násep pod sněhem a v pozadí most připojovacího pruhu rudné přes koleje
Ladné tvary železobetonu. Most připojovacích pruhů Jiný pohled na stavbu jižní mostovky nové Rudné Zoom na pokládání nosníků mostovky D47. pohled směr Lipník
Pata mostu a most jižní části kruhového objezdu. Pohled směr Poruba a rozestavěná nová Rudná Pata mostu nové Rudné Nový a starý most
Pohled k Lipníku na připojovací pruhy. Detail připojovacího odbočení ve vzduchu. Pata mostu jižní části kruhového objezdu. Propustek
Zimní staveniště. Odsud se bude původní Rudná ubírat přímo k novým mostům přes D47
AUT_1978.JPG AUT_1979.JPG AUT_1980.JPG AUT_1981.JPG AUT_1982.JPG AUT_1983.JPG AUT_1984.JPG AUT_1985.JPG AUT_1986.JPG AUT_1987.JPG AUT_1988.JPG AUT_1989.JPG AUT_1990.JPG AUT_1991.JPG AUT_1992.JPG AUT_1993.JPG AUT_1994.JPG AUT_1995.JPG AUT_1996.JPG AUT_1997.JPG AUT_1998.JPG AUT_1999.JPG AUT_2001.JPG AUT_2002.JPG AUT_2003.JPG