Home D47 x Rudná Tunel Ostrava Další stavby Diskuze kontakt

30. 01. 2005 Od posledně přibyly paty mostů na připojovací rampy z Rudné na Bohumín, na jižní pruh Rudné a je již téměř hotové přemostění trati připojovacím objezdem od Opavy na Bohumín. Chystá se betonování mostovky tělesa dálnice.
zpět na 19.12.2004 <<<< >>>> dále na 05.03.2005
Pohled z Polanecké na montáž "I" nosníků na nichž bude betonována samotná mostovka Staveniště a detail jeiž namontovaných nosníků Celkový pohled z Polanecké, vpravo příprava přemostění D47 nad tratí, vzadu most "kruhového objezdu" Mostovka "kruhového objezdu" (připojovacích pruhů), za ním most nové Rudné
Patka pro mostovku jižního pruhu nové Rudné Mostovka připojovacích pruhů od Opavy a Polanecké je již téměř hotový V pozadí budoucí D47 (pohled směrem na Lipník) Tady se čeká jen na přízeň počasí a bude se betonovat vesele dále.
Ladné tvary železobetonu. (sloup v popředí patří severnímu pruhu nové Rudné Sloupy a pata mostu připojovací rampy na D47 směr Bohumín. V pozadí již bez mlýnu. Sloupy severního propojení připojovacích pruhů Pata mostu D47 směr Bohumín
Zemní těleso náspu paty mostu Pohled k Lipníku, pole stavbou ještě téměř netknuté Zde bude most dálnice ukotven pohled k Bohumínu Budoucí most přes ul. Polaneckou