Home D47 x Rudná Tunel Ostrava Další stavby Diskuze kontakt

19. 12. 2004 Fotky stavby mimoúrovňového křížení z Polanecké ulice, autorem prvních 5 fotografií je Arthur, poslední 3 fotky poslal Petr Čížek.
zpět na 21.11.2004 <<<< >>>> dále na 30.01.2005
ARTHUR Pohled od Polanecké ulice k Bohumínu, na staveniště sloupů ARTHUR Detail nosných pilířů s traverzou připravenou k položení mostovky ARTHUR Pilíře pro těleso dálnice. ARTHUR Pohled směrem ke křížení D47 s Rudnou
ARTHUR Mimoúrovňové křížení P. Čížek Sloupořadí na severní straně MÚK Rudná P. Čížek Detail stavby mostovky jižní část rondelu MÚK Rudná P. Čížek Budoucí polanecká estakáda