Home D47 x Rudná Tunel Ostrava Další stavby Diskuze kontakt

31.5.2004 Fotodokumentace pokračování staveb na křížení D47 a D11 (ul. Rudná), kdy toto navazuje bezprostředně ne přemostění tratě 270 dálnicí.
>>>>dále na 28.6.2004
Pohled na bouranou továrnu, tudy po levé straně povede dálnice. Pohled na bouranou továrnu, detail. Pohled na bouranou továrnu, celek. Most přes trať, bude snesen, D47 povede pod ním. Vlevo směr Ostrava.
Z tohoto pohledu za kolejemi povede dálnice. Vlevo směr ostrava, v pozadí vysušený rybník Pohled na stavbu nového mostu pro I/11 směrem na Havířov. Lešení které zanedlouho obepne pilíř. Na lešení pak bude postaveno bednění, do kterého se bude betonovat Mostovka. Ještě ne zcela započatá stavba mimoúrovňového křížení.
Paty sloupů zhotovené při rekonstrukci tratě. Byly zakonzervovány 2 roky a teď z nich vyrostou sloupy. Strojní základna, v pozadí projíží poštovní nákladní expres Sloup a formy do nichž byl odlit. Lešení na němž vznikene bednění pro betonování mostu.