Home D47 x Rudná Tunel Ostrava Další stavby Diskuze kontakt

29. 07. 2005 Přišel mi mail od FREDA, který pro Vás něco nafotil: "Když jsem jel z Hlučína tak jsem udělal pár fotek ze Slovenské a Hrušova. D47 u čističky odpadních vod je skoro hotová (v obou pruzích až k mostu přes Odru) – chybí jenom svodidla a čáry. Dá se na ni i najet autem, a trochu si zajezdit J (nikdo kolem není jenom po ní občas projede náklaďák … Fotky jsou z mobilu, takže hrozná kvalita, příště vezmu foťák…"
Omluvte sníženou kvalitu fotografií pořízených mobilním telefonem.
Staveniště u ul. Slovenské Staveniště u ul. Slovenské Staveniště u ul. Slovenské Staveniště u ul. Slovenské
Staveniště u ul. Slovenské Staveniště u ul. Slovenské Staveniště u ul. Slovenské Staveniště u ul. Slovenské
Staveniště u ul. Slovenské Staveniště u ul. Slovenské Staveniště u ul. Slovenské Dálnice směr Bohumín s odbočovacími pruhy na Místeckou
Dálnice směr Bohumín s odbočovacími pruhy na Místeckou. Levý pruh je vyasfaltovaný kam se až dá dohlédnout. Dálnice směr Poruba, chybí jen svodidla a čáry ;-) Kruhový objezd na Slovenské (doprava sjezd z Místecké) (Nalevo vzadu násep Místecké) Sjezd z Místecké na Slovenskou
Sjezd z Místecké na Slovenskou Sjezd z Místecké na Slovenskou Slovenská, vzadu násep budoucí Místecké Slovenská směr Poruba
Staveniště mostu v Hrušově Stavba nového mostu nad budoucí dálnicí (fotografováno z mostního provizoria) Pohled od mostu v Hrušově směr Bohumín Panoramatický pohled