Home D47 x Rudná Tunel Ostrava Další stavby Diskuze kontakt

14. 07. 2005 Fotky ze Svinovských mostů směrem k MÚK Rudná. Je vidět, že těleso dálnice, respektive městského obchvatu, jenž tato část D47 bude zastávat prochází jednou z posledních fází hrubé stavby. Po položení živičných koberců bude následovat umístění svodidel, orientačních tabulí a úprava okolí stavby.
Nová silnice na Dubí vedle dálnice Celkový pohledn na dálnici a Svinovské nádraží Detail, v pozadí jsou vidět rampy MÚK Rudná Stavba v plném proudu
Dálnice povede skrz tento dům. Celkový pohled na oba pruhy dálnice Pokládání koberce velkoplošným finišerem.