Home D47 x Rudná Tunel Ostrava Další stavby Diskuze kontakt

25. 01. 2005 a 31. 01. 2005 Fotky přemostění řeky Opavice za Svinovskými mosty směrem na Bohumín a něco málo z přeložky mostu přes Odru z Hrušova do Koblova, pod nímž povede D47. Zde se bude dělat obdobné věc jako v případě Svinovsých mostů, a sice, že původní silnici nahradí most, přičemž inkrimonované místo je řešeno objížďkou. Zatímco u svinovských mostů se objížďka týkala i tramvají, zde se bude dočasně překládat trolejbusová trať - tedy troleje.
Pohled z mostu na řeku a povodňovou hráz, za níž povede dálnice (na druhém břehu) Pohled z mostu na budovaný most (násep vlevo) Odra Budoucí dálnice, pohled směr Bohumín
Objízdná trasa, vlevo Bohumín, vpravo Lipník Objízdná trasa, sloupa jsou připravené k montáži trolejbusových trolejí Tudy povede dálnice Most přes odru (pohled z objezdu)
Odra Pohled ze Svinovských mostů směrem na Bohumín, pilíře pro most přes trať a řeku Opavu Detail pilířů pro obě mostovky Detail pilířů v pozadí ocelové nosníky budoucí mostovky