Home D47 x Rudná Tunel Ostrava Další stavby Diskuze kontakt

03. 07. 2006 Zajímavé detaily od Svinovského nádraží až po MÚK Severní spoje včetně kvalitních popisků od Ondry Sovjáka
Detail odtokového žlabu Uprostřed dálnice ve Svinově - pohled směr Bohumín; v pozadí uprostřed Svinovské mosty, v pozadí vlevo nádraží Svinov Detail vpustě Most ulice Opavská zespoda - také ze samopatinující oceli
Od Rudné se dálnice zvedá ke Svinovské estakádě - za ní MÚK Severní spoj Někdo si dělal ohníček Detail Svinovské estakády Pohled od Svinovské estakády směrem na Brno
Detail odtokového žlabu Detail struktury podkladové vrstvy vozovky Detail napojení sloupu na mostovku Mosty nad cyklostezkou za MÚK Severní spoj
Detail napojení mostů na zemní těleso Nájezdová rampa ze Severního spoje na dálnici na Bohumín Tudy povede Severní spoj na Porubu Sjezdová rampa (ze směru na Bohumín) na Severní spoj; v pozadí Svinovská estakáda
Tudy povede Severní spoj k Mariánskohorské Materiál připravený k pokládce Násep dálnice - pohled směr Bohumín Po vozovce nikde ještě ani památky - jen štěrk
Detail štěrku V popředí hromada kamení pro obložení náspu, v pozadí Svinovská estakáda Detail kamenů, které chrání násep před odplavením rozvodněnou řekou Násep v celé své výšce - cca 7 metrů
Násep pokračující směrem do Bohumína Detail drenáže Boční pohled na most nad cyklostezkou Napojení mostu na zemní těleso
Západ slunce nad dálnicí