Home D47 x Rudná Tunel Ostrava Další stavby Diskuze kontakt

26.9.2004 Fotodokumentace stávajícího stavu na stavbě dálničního tělesa skrze Ostravu.
Násep v místě u ostravské ČOV, pohled směrem na Bohumín, hodně vzadu podjezd pod silnicí na Hlučín. Násep v místě u ČOV, pod dálnicí prochází místní komunikace k ČOV, pohled směrem na Olomouc (Lipník). Most přes Odru, pohled směr Lipník, všimněte si samopatinující konstrukce (je to to "rezavé"). Pojízdná lávka mezi mostovkami pro údržbu mostu.
Pohled na ukotvení mostu s technologickým zázemím. Díváme se směrem na Lipník. Pohled na mostovku směrem k Lipníku. Umělecký pohled na zábradlí, směrem k Lipníku. Podjezd kudy povede D47 pod ulicí Opavskou (Svinovské mosty). Pohled směr Bohumín
Prostor zemního tělesa D47 před podjezdem pod ul. Opavskou, v pozadí lokomotiva ř.360 slovenských železnic. Zemní těleso dálnice vedle nádraží Svinov (napravo). Pohled směrem k Lipníku. Pohled ze Svinovských mostů směrem na Bohumín. Pilíře se stavějí pro most, který překoná železniční trať. (30.9.2004)