Home D47 x Rudná Tunel Ostrava Další stavby Diskuze kontakt

23. 06. 2006 Snímky ze stavby MÚK Klimkovice mezi Ostravou a Klimkovicemi. stávající I/47 je vedena provizorně zbudovaným obchvatem.
Budoucí most jímž dálnice překlene I/47 Detail bednění Pilíře a pata mostu D47 směrem na Ostravu Auta odbočující na silniční provizorium.
Siilniční provizorium vedoucí terénním zářezem Pohled z provizoria na patu mostu směrem k Ostravě Detail paty mostu.