Home D47 x Rudná Tunel Ostrava Další stavby Diskuze kontakt

20. 06. 2005 Letecké snímky, které poslal pan Radomír jasně ukazují, jak se do krajiny zařezává silniční tepna v podobě D47.
Pohled od Bravantic na Sever. Budoucí křížení I/47 a D47 Dálnice vedoucí kolem Janové, vpravo je trochu vidět MÚK Rudná