Home D47 x Rudná Tunel Ostrava Další stavby Diskuze kontakt

30. 01. 2005 Na fotkách níže je zdokumentována výstavba dálnice v úseku mezi Klimkovicemi a Bravanticemi, konkrétně v místech, kde se staví most který přes dálnici převede silnici z Josefovic do Olbramic. Dále jsme navštívili křížení dálnice se silnicí z Bravantic do Studénky, a také uvidíte co se děje v místech budoucího MÚK Klimkovice.
Pohled ze silnice I/47 směrem ke Klimkovickému tunelu, zde bude MÚK Klimkovice Pohled ze silnice I/47 směrem k Polance nad Odrou. Ve svahu ještě nedávno stály 4 domy Pohled ze silnice I/47 směrem k Polance nad Odrou, týž svah, dálnice zde bude vedena po mostě. Pohled ze silnice I/47 směrem ke Klimkovickému tunelu, zde bude MÚK Klimkovice
Pohled ze silnice I/47 směrem ke Klimkovickému tunelu, zde bude MÚK Klimkovice Pohled ze silnice I/47 směrem ke Klimkovickému tunelu, zde bude MÚK Klimkovice Pohled ze silnice mezi Bravanticemi a Studénkou směrem ke Klimkovicím, terénní úpravy jedou naplno Pohled ze silnice mezi Bravanticemi a Studénkou, zde bude v budoucnu most.
Detail zemních prací, pohled směr Klimkovice Násep budoucího mostu Pohled od Josefovic k Olbramicím, tato silnice překlene dálnici právě stavěným mostem. Most přes dálnici, vpravo směr Klimkovice, vlevo Bravantice.
Pohled směrem na Klimkovice, k jižnímu portálu tunelu (ten není vidět) Ocelové výztuže do železobetonových mostních pilířů Pohled souběžně s dálnicí směrem ke Klimkovicím Staveniště mostu
Pohled na budoucí most z kupy hlíny. Pohled z kupy hlíny na budoucí dálnici směrem na Klimkovice Pohled z kupy hlíny na budoucí dálnici směrem na Bravantice